regulamin

DLA UCZESTNIKÓW GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PÓŁMARATONIE  2023

 

(wyciąg z regulaminu ogólnego)

1.    Cel:

Organizacja Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie [dalej: GPW  w Półmaratonie, GPW] ma na celu „zdrowe” propagowanie biegów jako najprostszej formy ruchu dla osób w różnym wieku, mobilizującej  do systematycznej aktywności fizycznej. Poprzez ujęcie najważniejszych imprez biegowych regionu w jeden cykl zakłada się poprawę jakości, tworząc wielkopolską prestiżową markę, integrującą środowisko biegowe.

Celem nadrzędnym organizacji GPW nie jest współorganizacja poszczególnych biegów, a rozwój platformy uatrakcyjniającej podejmowaną aktywność fizyczną, jak również podniesienie rangi imprez biegowych znajdujących się w cyklu GPW.

2.    Finansowanie:

     Zadanie publiczne jest realizowane ze środków finansowych pochodzących z budżetu

Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy zawartej między Województwem

Wielkopolskim a podmiotem wybranym w trybie otwartego konkursu ofert.

3.    Miejsca realizacji biegów:

Do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie zostanie zaliczonych 14 biegów półmaratońskich*, posiadających jeden z atestów: AIMS, IAAF lub PZLA  i odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego, z których 7 będzie zaliczonych do klasyfikacji generalnej.

Wykaz biegów zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie1:

Lp.

Nazwa biegu

Miejscowość

1.

IX Ostrowski ICE MAT Półmaraton

Ostrów Wielkopolski

2.

15. PKO Poznań Półmaraton

Poznań

3.

Półmaraton Koło

Koło

4.

XXX Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego

Mogilno/Trzemeszno

5.

X Bieg Lwa

Tarnowo Podgórne

6.

XV Hunters Grodziski Półmaraton „SŁOWAKA”

Grodzisk Wielkopolski

7.

XXXII Bieg Jagiełły TIP – TOPOL Półmaraton Pobiedziska

Pobiedziska

8.

V Kaliski Półmaraton Nocny „Bursztynowa Hellena”

Kalisz

9.

32. Półmaraton Signify Piła

Piła

10.

46. Bieg Lechitów

Dziekanowice/Gniezno

11.

XXXIV Ogólnopolski Bieg Zbąskich

Zbąszyń

12.

XI  Szamotuły Samsung Półmaraton

Szamotuły

13.

VI Półmaraton Wągrowiec Skoki

Wągrowiec/Skoki

14.

XVI Międzynarodowy Kościański Półmaraton

Kościan

* Zastrzega się możliwość zmiany w kolejnych latach wykazu biegów poprzez stałą kontrolę stopnia realizacji warunków regulaminowych.

4.    Uczestnictwo:

a)    Uczestnicy GPW muszą posiadać polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia.

b)   Osoby zdyskwalifikowane za doping będące w trakcie karencji nie będą klasyfikowane w GPW.

5.    Zasady kwalifikacji biegów do cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie:

a)    Lokalni organizatorzy będą prowadzić klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn oraz umożliwią przeprowadzenie klasyfikacji w poniższych kategoriach wiekowych:

  • kobiet:          K18, K30, K40, K50, K60, K70+,
  • mężczyzn:   M18, M30, M40, M50, M60, M70, M80+.

Organizator na podstawie czasów uzyskanych przez zawodników w poszczególnych biegach zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie sporządza ww. klasyfikacje GPW, które zamieszcza na stronie internetowej cyklu GPW.

W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego przez zawodników  o kolejności w ww. klasyfikacji będzie decydował najlepszy czas uzyskany we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.

b)   W zakresie związanym z realizacją GPW w Półmaratonie, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych lokalni organizatorzy odbierają stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych od osób, których dotyczą  te dane, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. z 2019 r. poz. 730 dalej: nowelizacja].

c)    W ramach zadania prowadzona będzie ewidencja biegów Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

Warunkiem udziału w klasyfikacji generalnej GPW jest ukończenie co najmniej 7 półmaratonów.

d)   Prowadzona będzie klasyfikacja Korony Biegów Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

Warunki zdobycia poszczególnych Koron (medali):

– Korona Brązowa    –         ukończenie 10 półmaratonów w jednym roku kalendarzowym,
– Korona Srebrna     –          zdobycie 3 Koron Brązowych w ciągu 5 lat*,
     – Korona Złota         –          zdobycie 3 Koron Srebrnych w ciągu 15 lat*.

Zdobywcy Korony otrzymują okolicznościowy medal (Koronę).
Zdobywając kolejne Korony zawodnik otrzymuje tylko Koronę wyższej rangi. W całym cyklu (15 lat*) można otrzymać tylko raz Koronę Brązową, Srebrną i Złotą.

W poszczególnych latach, wypełniając warunki do uzyskania kolejnej Korony, zawodnik otrzymuje potwierdzający certyfikat.

* Nie uwzględniając lat 2020-2021, w których GPW się nie odbyło.

6.    Nagrody:

a)    Na zakończenie rywalizacji w danym roku kalendarzowym odbywać się będzie Uroczysta Gala Podsumowująca Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, na której zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników.

b)   Współorganizatorem ww. gali będzie Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

c)    Dla najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w kategorii OPEN zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników: wydawnictwa o tematyce sportowej i turystycznej, drobny sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny lub bony/karty podarunkowe wyasygnowane przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:

I miejsce – 900,00 zł
II miejsce – 700,00 zł
III miejsce – 600,00 zł
IV miejsce – 500,00 zł
V miejsce – 400,00 zł
VI miejsce – 300,00 zł

 

d)   Dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w poszczególnych kategoriach wiekowych (K/M18, K/M30, K/M40, K/M50, K/M60, K70+, M70, M80+) zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe: wydawnictwa o tematyce sportowej i turystycznej, drobny sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny lub bony/karty podarunkowe wyasygnowane przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:

I miejsce – 300,00 zł
II miejsce – 250,00 zł
III miejsce – 200,00 zł

** Zastrzega się, że zawodniczki i zawodnicy cyklu GPW w Półmaratonie nagrodzeni
w kategorii OPEN nie otrzymają nagrody rzeczowej w poszczególnych kategoriach wiekowych, nagroda ta zostanie wręczona osobom zajmującym kolejne miejsca w klasyfikacji.

7.        Nagrody specjalne:

1.      Organizator może przyznać nagrodę specjalną, którą stanowi pakiet darmowego startu w kolejnej edycji Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.

a)    Nagrodę specjalną mogą otrzymać 3 wyróżnione osoby.

b)   Nagroda specjalna będzie mogła zostać przekazana podczas Uroczystej Gali Podsumowującej Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

c)    Nagrodę specjalną będą mogły otrzymać osoby, które ukończyły cykl GPW (7 biegów).

d)   O sposobie wyboru osób wyróżnionych decyduje organizator.

e)    Osoby wyróżnione będą mogły zrealizować nagrodę specjalną  po wypełnieniu poniższych warunków:

dokonanie, wymaganego regulaminem biegu, zgłoszenia elektronicznego na bieg,

 wysłanie lokalnemu organizatorowi w ciągu miesiąca od uruchomienia zapisów do biegu stosownej informacji/potwierdzenia/deklaracji udziału w biegu.

f)    Informacja o osobach wyróżnionych będzie udostępniona lokalnym organizatorom.

g)   Nagroda specjalna jest imienna i nie może być odstąpiona w całości lub w części innym uczestnikom biegów.

 

2.      Organizator może zastosować inne formy nagradzania w odrębnych klasyfikacjach nie objęte regulaminem.

 

8.        Uwagi końcowe:

a)    Zaproszenie na Uroczystą Galę Podsumowującą Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie na dany rok kalendarzowy dotyczy osób, które ukończyły cykl Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie w danym roku kalendarzowym (co najmniej 7 biegów).

Zaproszenie będzie skierowane do ww. osób poprzez główną stronę internetową cyklu GPW.

Przewidywany termin ww. gali: 25 listopada.

b)   Nagrody zostaną wręczone podczas ww. gali.

W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej podczas ww. gali wyróżnienie może odebrać osoba przez nią upoważniona lub organizator przekaże wyróżnienie osobie nagrodzonej w innym terminie do 15 grudnia danego roku.

c)    Lista osób nagrodzonych zostanie zaprezentowana na stronie internetowej cyklu GPW przed ww. galą.

Dodatkowe informacje:

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.


1 Terminy poszczególnych biegów umieszczane będą na stronie GPW: grandprix-wielkopolski.pl